Invalregeling

Er zijn een aantal regelingen wat betreft het invallen in hogere teams.
De regeling zoals het bij de Nevobo beschreven staat, is als volgt:

- Een speler mag in een hoger team dan waartoe hij reglementair behoort uitkomen met de volgende beperkingen:
a. niet meer dan tweemaal in een kalendermaand, en;
b. niet meer dan elf wedstrijden (jaarcompetitie) of vijf wedstrijden (halfjaarscompetitie) per seizoen.

- Een speler die de bovengenoemde beperkingen overschrijdt, gaat automatisch tot het team behoren waarvoor hij het laatst is uitgekomen.

- Een jeugdlid mag onbeperkt uitkomen in ieder hoger team dan waartoe hij reglementair behoort.

De teamopgave is eerder naar jullie gemaild. Deze kan je ook altijd even navragen bij de secretaris (Marjolein). Daarin kan je zien dat alle oude leden over het algemeen ingeschreven staan in het team waar ze toe behoren. Sommigen staan lager ingedeeld, maar dit is beperkt gebleven, doordat de competitie al snel van start ging. Leden die lager ingedeeld zijn, kunnen in het lagere team invallen tot ze zich hebben vast gespeeld in het eigen team.

De nieuwe leden zijn niet ingedeeld in een team en kunnen invallen in lagere teams. Een lid die niet is ingedeeld in een team, behoort namelijk automatisch tot het laagste team. Invallen is echter niet onbeperkt mogelijk. Op het moment dat een (nieuwe) speler bij de derde wedstrijd in een hoger team invalt, speelt hij zich in dit hogere team vast en kan hij niet meer in zijn eigen lagere team spelen.

Een voorbeeld:
Een speelster uit d3 staat niet ingeschreven in een team en behoort dus volgens de Nevobo tot d6 (laagste team). Deze speelster speelt twee wedstrijden in een maand bij het eigen team, d3. Deze worden door de Nevobo echter gezien als invalwedstrijden bij een hoger team, omdat ze tot d6 behoort. Als vervolgens een derde wedstrijd in de maand wordt ingevallen bij een d2, zit de speelster vast in d2 en kan niet meer spelen bij d3.

Om te voorkomen dat leden zich vast spelen in hogere teams, willen we je vragen altijd (ook al speelt de betreffende persoon in een lager team) de secretaris (Ilse) een mailtje te sturen of iemand mag invallen bij een wedstrijd. Zij zal bijhouden wie waar heeft ingevallen, zodat leden zich niet vast spelen in hogere teams.