Wat zijn posities bij volleybal?

Een volleybalveld kent (aan belde kanten van het net) 6 posities. De veldhelften en hun posities zijn daarbij onderling gespiegeld ten opzichte van het middelpunt van het net (d.w.z. gekruist). De onderverdeling in posities is overigens niet zichtbaar d.m.v. een markering in het veld. Gedurende een rally heeft elke speler één van de 6 posities. Bij het veroveren van de service op de tegenpartij schuiven alle spelers één positie door (met de klok meedraaiend).