Sociale veiligheid

Volamos is een vereniging waar elk kind zich veilig moet voelen en met plezier kan sporten. Om dit te bereiken volgt Volamos het aanname beleid van de NOCNSF. Jeugdtrainers hebben allemaal een VOG en ondertekenen de gedragsregels van het NOCNSF. Daarnaast is er een vertrouwenspersoon waar kinderen contact mee kunnen opnemen als zij zich niet veilig voelen. Deze is in de zaal of via de website bereikbaar.

Aanname beleid trainers

Volamos houdt zich aan de richtlijnen van het NOCNSF voor wat betreft
het aannemen van trainers. De volgende stappen worden hiervoor genomen:

  • een kennismakingsgesprek.
  • Check referenties; bel de club waar waar de vrijwilliger vandaan komt.
  • Elke 3 jaar wordt een VOG aangevraagd.
  • De trainer is lid van de Nevobo of als dat niet kan tekent de begeleider een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht). Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.
  • De trainer is bekend met en ondertekent de gedragscode van het NOC*NSF

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon is binnen de club het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier over met iemand wil praten. De vertrouwenscontactpersoon biedt aan leden een luisterend oor met betrekking tot een klacht of vraag. Zij geeft raad en/of verwijst door voor geschikte hulp. De vertrouwenspersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Ook kan de vertrouwenspersoon gebruik maken van de vertrouwenspersonen van de Nevobo en NOC*NSF.

Gedragscode trainers

Ter ondersteuning van het sociale veiligheidsbeleid van Volamos dienen alle trainers van Volamos
jaarlijks de gedragscode voor trainers te ondertekenen. Deze gedragscode is opgesteld door het
NOC*NSF en is gericht op het creëren van een veilige omgeving voor alle sporters.

De gedragscodes voor trainer/ coaches en begeleiders zijn hier te downloaden.